De Breul

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin ben ik verbonden aan KSG De Breul te Zeist. Iedere dinsdagmiddag ben ik hier van 13.00 tot 17.00 uur aanwezig. Tijdens mijn werkzaamheden ga ik het gesprek aan met leerlingen die dat nodig hebben. Ik bekijk samen met deze leerlingen wat er speelt, hoe het met ze gaat in deze situatie en wat er nodig is om er verandering in aan te kunnen brengen. Leerlingen komen bij mij terecht als hun leerproces niet optimaal verloopt, meestal door een onderliggende oorzaak in hun ontwikkeling of huidige situatie, waardoor er bijvoorbeeld veranderingen kunnen optreden in hun gedrag. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld; schoolverzuim, motivatieproblemen, storend gedrag in de klas, somberheid en andere zaken.

De gesprekken worden georganiseerd vanuit de zorgcoördinator van de Breul in overleg met het CJG. Zo komen leerlingen bij mij terecht voor een eerste gesprek. Ik heb dan 3 of 4 afspraken met deze leerlingen en dan bekijken we wat er nodig is en ik start altijd direct met een stuk coaching, zodat ze zelf aan de slag gaan met hun proces en er wat inzicht in kunnen krijgen. Soms zijn deze gesprekken voldoende, of worden de gesprekken verlengd. Mocht er andere hulp noodzakelijk zijn, dan koppel ik dat terug naar het CJG en de zorgcoördinator en wordt met u als ouder overleg gepleegd over de uitkomsten.

Ik ondersteun de leerlingen bij het in beeld brengen en optimaliseren van; hun leerproces, zelfbeeld, motivatie, contact met de leerkracht, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Daarbij help ik ze op weg om indien noodzakelijk de juiste docent of mentor te benaderen die ze binnen school verder op weg kan helpen. En indien nodig draaien we dit proces om, zodat de juiste docent de leerling benadert.

Mocht uw zoon met mij in gesprek gaan dan kunt u mij als ouder daar over mailen.

info@survivaljongerencoaching.nl